Korslöt 

Vi har fått förlängt 4 år av arrendet på Korslöt. 

Projekt igång & kommande

  • Kvarnvägen omläggning VA
  • Mölna Industriområde 
  • Pendlarparkering Länsmansvägen 
  • Upprustning GC-väg Tomtaklintskogen 

Förrådshantering

 När det hämtas rördelar mm från förrådet se då till att kasta emballaget såsom plast, kartong, trädetaljer och engångspallar mm PÅ EN GÅNG!
 EU-pall staplas på hög snyggt och prydligt. Var och en ser helt enkelt till att städa efter sig själv. Tiden som läggs på att hämta delar ingår liksom i projektet. Gäller även tvätt av maskiner, städa ur byggbodar och bilar mm efter slutförda projekt. All skylt/avstängningsmaterial skall även de ses över så att de kan användas till nästa arbete.  
Det finns en ny container på förrådet där man kan slänga TRÄ, den står utanför verkstaden. 

Viktigt i Webtid

Tänk på när ni lägger in tid i byggsamordnaren för ex röd dag, semester eller kompledigt att de ALLTID ska vara A04 Anläggningsarbetare som resurs. De är ex inte en traktor eller grävmaskin som varit ledig. Blir en massa onödigt extraarbete när man måste in och ändra samtliga resurser till de rätta.  
 

Nytt projekt gällande ledighet:

 I webbtid så finns nu ett nytt projekt som heter 99009 (tjänstledig, ledig utan lön osv) Den skall from nu användas vid tjänstledighet.