Internt


Internt

 

Förlängning driftavtal

Trosa kommun har muntligen förlängt driftavtalen för Gata, Park och Fastighet ett år t.o.m. 2020-12-31. Detta är sista delen av möjligheten till förlängning av nuvarande avtal.

Ny Ekonomichef

Erika Hagström kommer att börja som Ekonomichef på TROTAB i slutet av september. Erika arbetar idag som ekonomiansvarig på Klaes Jansson AB, glasdistributör.