Internt


Internt

Vinterberedskap

Den 15/11 är de dags för att kliva på vinterberedskapen igen.

Listor för förare och arbetsledare kommer att sättas upp inom kort.

Arbetsledarna började jouren den 15/10.

Personal

Den 11/11 så började Mikael Back att arbeta på verkstaden hos oss. Vi hälsar honom varmt välkommen!

Ann-Ci har meddelat att hon går i pension och kommer att arbeta hos oss till den 30/11. Vi önskar henne all lycka!

 

Nytt i maskinparken

Vi har köpt en ny 2,5 tons grävmaskin med rototilt och kommer att byta in våran 2,7:a.

Projekt

 

  • Upprustning av Gärdesvägen
  • Förstärkning kajen, Västra Ågatan
  • Kvarnvägen omläggning
  • Sluttäckning Korslöt
  • ABEKA elschakt Industrigatan

Vi har blivit tilldelade byggnation av väg och VA  på nya industriområdet på Mölna i Vagnhärad.  Dock är det 10 dagars överprövningstid innan avtal kan skrivas.