Kommuner & landsting


För närvarande har TROTAB uppdraget att sköta fastigheter, gator och parker, vatten- och avloppsanläggningar samt Korslöt avfallsanläggning åt Trosa kommun.