Drift av gator/parker/fastigheter/VA

Drift - kommuner och landsting

För närvarande har TROTAB uppdraget att sköta fastigheter, gator och parker, vatten- och avloppsanläggningar samt Korslöt avfallsanläggning åt Trosa kommun.