Kvalitet och miljö

Vi bryr oss om miljön

TROTAB har arbetat kontinuerligt med att kvalitet- och miljösäkra verksamheten. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö).

Vår kvalitetspolicy

I vår kvalitetspolicy ingår att vi tar reda på vad du vill ha gjort, att vi är tydliga i våra överenskommelser och att vi levererar det vi lovat. Med andra ord, du ska få det du förväntar dig. Hos oss känner varje anställd ansvar för kvaliteten på det vi levererar.

TROTAB:s kvalitetspolicy är:
Att leverera det vi lovat och det kunden förväntar sig.

Konkret innebär policyn:

 • Att vi tar reda på vad kunden vill ha och är tydliga vid överenskommelser
 • Att varje utfört arbete är ett referensobjekt
 • Att vi ska lära oss av våra misstag och ständigt förbättra oss
 • Att vi fortlöpande ska utbilda oss inom våra olika verksamhetsområdena

Vår miljöpolicy
Vi har självfallet också en miljöpolicy. Den innebär att vi alltid tänker på miljöeffekterna, att vi hushåller med resurserna, att vi sorterar och återvinner material och sparar energi. Naturligtvis följer vi gällande miljölagar och vi ser miljöförbättrande åtgärder som viktiga investeringar för framtiden.

TROTAB:s miljöpolicy är:

 • Att erbjuda tjänster som minimerar skadorna på miljön.Konkret innebär policyn:
 • Att vi ska spara energi
 • Att vi ska öka miljökunskaperna hos vår personal
 • Att vi alltid ska tänka på miljöeffekterna och ständigt förbättra oss
 • Att vi ska sortera och återvinna material samt förebygga föroreningar
 • Att vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav

Vår arbetsmiljöpolicy

TROTAB:s arbetsmiljöpolicy är:
Att alltid sträva efter en arbetsmiljö som ska kännetecknas av säkerhet, trivsel och kvalitet.

Konkret innebär policyn:

 • Att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och vill vara kvar
 • Att vi ska ha ett gott rykte som arbetsgivare
 • Att vi ska se till att vår personal har ett högt säkerhetstänkande som i förlängningen ska ge trygghet och kvalitet till våra kunder