Om TROTAB

Med rötter i bygden

Vi är ett lokalt företag med rötter i bygden. Trosa kommun är vår största kund. Vi sköter kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt Korslöts Avfallsanläggning. Vi utför också drift- och anläggningsarbeten åt byggentreprenörer, företag, samfällighetsföreningar, m fl.

Enligt vår kvalitetspolicy ska vi leverera det vi lovat och det kunden förväntat sig, och enligt vår miljöpolicy ska vi erbjuda tjänster som minimerar skadorna på miljön.

  • TROTAB startade som privat entreprenadföretag år 2000.
  • 30 anställda.
  • Maskin- och bilparken består av: lastbilar, lastmaskiner, grävmaskiner, servicebilar, och traktorer mm. 

Kontakta oss när du behöver hjälp! Vi lovar att försöka lösa dina problem på bästa sätt.

Telefontid

Måndag – Torsdag kl. 07.00-16.00

Fredagar kl. 07.00 – 13.00

 

Vi på TROTAB

Niklas Haglund
VD
Telefon: 0156-350657
E-post: niklas.haglund@trotab.se

Magnus Engström
Ingenjör
Telefon: 0156-350654
E-post: magnus.engstrom@trotab.se

Viktor Andersson
Arbetschef Fastigheter / Personalchef
Telefon: 0156-350658
E-post: viktor.andersson@trotab.se

Jonny Karlsson
Arbetschef Transport
Telefon: 0156-503022
E-post: jonny.karlsson@trotab.se

Tommy Räsänen
Arbetschef Entreprenad
Telefon: 0156-503020
E-post: tommy.rasanen@trotab.se

Klas Dolk
Arbetschef VA
Telefon: 0156-350655
E-post: klas.dolk@trotab.se