Om TROTAB


Vi är ett lokalt företag med rötter i bygden. Trosa kommun är vår största kund. Vi sköter kommunens fastigheter, gator, vatten- och avloppsanläggningar, Korslöts Avfallsanläggning och parker. Vi utför också drift- och anläggningsarbeten åt byggentreprenörer, företag, samfällighetsföreningar, m fl.

Enligt vår kvalitetspolicy ska vi leverera det vi lovat och det kunden förväntat sig, och enligt vår miljöpolicy ska vi erbjuda tjänster som minimerar skadorna på miljön.

  • TROTAB startade som privat entreprenadföretag år 2000.
  • 42 anställda.
  • Omsättning ca 120 miljoner.
  • Maskin- och bilparken består av: lastbilar, lastmaskiner, grävmaskiner, traktorgrävare, servicebilar, traktorer med redskap för bland annat snöröjning, sandning och sopning, åkbara gräsklippare, containers.

Kontakta oss när du behöver hjälp! Vi lovar att försöka lösa dina problem på bästa sätt.

Kontorstid: vardagar 07:00–16:00


kontpix_NH_02_lrg

Niklas Haglund – VD
Telefon: 0156-350657
Mobil: 070-9437980
E-post: niklas.haglund@trotab.se


 

Erika Hagström – Ekonomichef

Telefon: 0156-350650
E-post: erika.hagstrom@trotab.se


kontpix_VA_02_lrg

Viktor Andersson – Arbetschef Fastigheter / Personalchef
Telefon: 0156-350658
Mobil: 070-3350945
E-post: viktor.andersson@trotab.se


kontpix_VA_02_lrg

Jonny Karlsson – Arbetschef Transport
Telefon: 0156-503022
Mobil: 070-8490041
E-post: jonny.karlsson@trotab.se


Åke Jansson  – Arbetschef Avfall
Mobil: 070-3152101
E-mail: ake.jansson@trotab.se


kontpix_JT_lrg

Jonny Thunholm – Entreprenadchef
Telefon: 0156-350651
Mobil: 070-3152384
E-post: jonny.thunholm@trotab.se


kontpix_MH_30

Magnus Engström – Ingenjör
Telefon: 0156-350654
Mobil: 070-3152385
E-post: magnus.engstrom@trotab.se


kontpix_TR_02_lrg

Klas Dolk – Arbetschef VA
Telefon: 0156-350655
Mobil: 070-3152382
E-post: klas.dolk@trotab.se


kontpix_TR_02_lrg

Tommy Räsänen – Arbetschef Gata

Telefon: 0156-503020
Mobil: 072-2104637
E-post: tommy.rasanen@trotab.se


kontpix_VA_02_lrg

Peter Gustavsson – Arbetschef Park/entreprenad
Telefon: 0156-350652
Mobil: 070-5347706
E-mail: peter.gustavsson@trotab.se