Anslutning till kommunalt vatten/avlopp

Vi ansluter ert vatten och avlopp

Om du vill anslutas till den kommunala va-anläggningen, ska du lämna in en ”anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp” på särskild blankett,  till Tekniska kontoret.  Till anmälan ska bifogas installationsritningar som visar fastighetens planerade va-installationer. Vad som ska framgå av installationsritningarna beskrivs på Trosa kommuns webbplats.

Självklart hjälper TROTAB  till så att alla handlingar blir framtagna och inlämnade.

TROTAB hjälper till med anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Trosa, Vagnhärad och Västerljung men även i Gnesta, Tystberga, Hölö samt Järna och Lästringe med omnejd.