Enskilda avlopp


TROTAB anlägger enskilt avlopp enligt de krav gällande skydd av miljö och hälsa som ställs. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen till exempel så att man undviker övergödning av sjöar, förorenat dricksvatten och badvatten. En bristfällig rening kan även vara en källa till utsläpp av miljöfarliga ämnen från hushållskemikalier och läkemedel och enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det i dag cirka 700 000 enskilda avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans.

Läs mer om vilka krav som ställs hos Trosa kommun.

TROTAB gräver främst enskilt avlopp i Trosa, Vagnhärad och Västerljung men även i Gnesta, Tystberga, Hölö samt Järna och Lästringe med omnejd.