Container/Avfall/Kommunalt avfall

Boka container

Ring oss för att boka en container, vi har storlekar från 10 m3 till 40 m3. Beroende på utrymme ställer vi ut containern med traktor alternativt lastbil. Se prislista för container, observera att det tillkommer avgift för tippning på Korslöt avfallsanläggning.

Återvinningsstationen för hushåll är avsedd för Trosa kommuns hushåll. Endast sorterat avfall tas emot. Återvinningsstationen sköts av personal från Trosa kommun. Frågor från hushåll besvaras av Tekniska kontoret, Trosa kommun, 0156-52031. Se också kommunens webbplats www.trosa.se.

För öppettider se Trosa kommuns webbplats

Containrar - prislistor

Priserna gäller från och med 2017-01-01 | Samtliga priser är exkl. moms

Traktor och vagn, lastbil

  • Traktor-Priset gäller hela transporten, dvs. utställning, tömning, hemtagning
  • Samma pris gäller vid enbart tömning av containern.
  • Lastbil – Olika pris för utställning och Tömning/Hemtagning, se tabell.
  • OBS! Tippkostnad enl gällande prislista ÅVC Korslöt tillkommer
TransportmedelFöretagPrivatLastbil
Traktor och vagn20m3 (30m3 kan finnas)
Container 10m3 (4 m3 lågflak kan finnas)Pris
Ort / OmrådePrisPrisUtställningTömn/Hemt.
Trosa, Vagnhärad, Stensund, Krymla, Åda, Öbolandet1200 kr1500 kr
(1875 kr inkl. moms)
750 kr
938 kr (inkl. moms)
950 kr
(1188 kr inkl. moms)
Västerljung, Uttervik, Lagnö, Gisekvarn, Sund,
Lövsta, Kvegerö, Sille, Käftudden, Viksnäs-Trosa
1850 kr2150 kr
(2688 kr inkl. moms)
900 kr
(1125 kr inkl. moms)
1100 kr
(1375 kr inkl. moms)
Lästringe, Viksnäs-Västerljung, Källvik, Tofsö, Gnesta2250 kr2550
(3188 kr inkl. moms)
1150 kr
(1438 kr / inkl. moms)
1350 kr
(1688kr inkl. moms)
Gnesta, Hölö, Mörkö, Tystberga1350 kr1550 kr
Hyra65 kr /dygn, 595 kr /mån
(81 kr/inkl. moms / 744 kr / inkl. moms)
65 kr/dygn, 595 kr/mån

TROTAB:s prislista Korslöt företagsstation

Gäller för företag och privatpersoner boende utanför Trosa kommuns

Prislistan gäller från och med 2018-01-08

Materialkr/sortPris exkl. momsPris inkl. moms
Schaktmassor:kr/ton
a) rena (ex. jord, sand, stenar mindre än 40 cm)kr/ton4050 kr
b) orena (ex. stenar större än 40 cm och lera blandat)kr/ton310388 kr
Asfalt, bruten (fritt från PAH)kr/ton130163 kr
Asfalt, blandat med andra materialkr/ton360450 kr
Betong, armeringsfri samt tegelkr/ton140175 kr
Betong med armeringkr/ton350438 kr
Osorterat avfall (bygg- och rivningsavfall samt industriavfall)*kr/ton15501938 kr
Brännbart avfall*kr/ton13701713 kr
Brännbart avfall, industriavfall (filter)*kr/ton16202025 kr
Flisbart träavfall, max 60 cm i diameter*kr/ton495619 kr
Tryckimpregnerat trä, slipers och dylikt*kr/ton22502813 kr
Trädgårdsavfall ( enbart löv, gräs, mossa och jord o dyl)*kr/ton750938 kr
Flisbart ris*kr/ton400500 kr
Stubbar och stockarkr/ton11001375 kr
Planglas (fönsterglas o.dyl.)*kr/ton11001375 kr
EE-skrot (pannor, varmvattenberedare, o.dyl.)kr/kg33,75 kr
Däck på fälg (vanliga bildäck)kr/st2025 kr
Däck på fälg (traktordäck, lastbilsdäck o.dyl.)kr/st80100 kr
Freonmöbler, enstaka skåp, värmepumpar o.dyl.kr/st780975 kr
Kyldiskar och motsvarandekr/m780975 kr

* Utgår vågavgift/sorteringsavgift om 100:- exkl. moms när vikten understiger 0,5 ton och 50 kr exkl. moms när vikten understiger 50 kg

Öppettider Korslöt Företagsstation
Helgfria vardagar 07.00-16.00

Öppettider och avgifter för avfall som lämnas på kommunens återvinningscentral,
se www.trosa.se eller ring Trosa kommun på tel. 52 000