Container/Avfall/Kommunalt avfall


Ring oss för att boka en container, vi har storlekar från 10 m3 till 40 m3. Beroende på utrymme ställer vi ut containern med traktor alternativt lastbil. Se prislista för container, observera att det tillkommer avgift för tippning på Korslöt avfallsanläggning.

Prislista Korslöt – Prislista Container

Återvinningsstationen för hushåll är avsedd för Trosa kommuns hushåll. Endast sorterat avfall tas emot. Återvinningsstationen sköts av personal från Trosa kommun. Frågor från hushåll besvaras av Tekniska kontoret, Trosa kommun, 0156-52031. Se också kommunens webbplats www.trosa.se.

För öppettider se Trosa kommuns webbplats